Slakteri och fiskodling
i Jämtlands friska fjällvatten

Wangensten Fisk AB är ett dotterföretag till Wangensten AS i Valdres, Norge.

Vi har vårt kontor, slakteri och fiskodling i jämtländska byn Hoverberg, en by som ligger vid Storsjöns strand, vid en kall fjällvattensjö med sina källor i den jämtländska fjällvärlden.

Vi är idag 4 fast och 8 säsongsanställda. Vi producerar ca 450 ton regnbåge per år varav 180-200 ton går till rakfisk produktion i Valdres, Norge. Övrig fisk säljs till övriga aktörer på marknaden i både Sverige och Norge.

Vårt kontor och slakteri är beläget i gamla ICA Segers lokaler. Vår odling och landbas har vi i Jo-Lars viken i Vattviken 3 km norr om slakteriet

 

Om oss
Kontakta oss